Согласно со одредбите на членовите 9 и 16 и член 28 ставови (1) и (2) од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42 од 16.2.2020 година) и член 168 став (5) од Законот за електронските комуникации, а во врска со член 19 од Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 122 од 12.5.2020 година), Друштво за трговија и услуги ДЕЛМАК ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје, е ја донесе следната:


Политиката за користење на колачиња (cookies)

на интернет страната на ДЕЛМАК ГРУП ДОО

www.delmak.mk

 

Оваа Политиката го уредува начинот на користење на колачиња (cookies) при посета на интернет страницата  www.delmak.mk  на ДЕЛМАК ГРУП ДОО (понатаму: ”интернет страница”).

 

  • Што се колачињата и зошто ги користиме?

Колачињата се мали текстуални датотеки кои се запишуваат на вашиот компјутер или мобилен уред при посета на некоја интернет страна. Колачињата чуваат информации за корисничките параметри во веб прелистувачот, како на пример: јазик, големина на фонт како и самиот податок дека веќе сте посетиле одредени страници. На тој начин при повторна посета на истата страница не мора повторно да ги поставувате. Некои од колачињата се неопходни за функционирање на страниците, а некои служат и за собирање статистички податоци.

Во поголемиот број прелистувачи можете генерално да спречите користење на колачиња, со што понатаму поединечно за секоја интернет страна можете да ги поставувате вашите кориснички параметри. Притоа, можно е некои интернет страни или нивни делови да не функционираат.

  • Зошто се користат колачиња (cookies) на интернет страницата www.delmak.mk ?

 

На интернет страницата  www.delmak.mk се користат привремени колачиња кои се бришат со исклучување на прелистувачот и постојани колачиња кои го памтат пребарувањето /сесијата кога корисникот ќе го исклучи прелистувачот, со цел да се задржи состојбата на корисникот.

На страната на www.delmak.mk се користат колачиња од следниве причини:

–        За техничко функционирање на интернет страната;

–        За собирање на збирни и анонимни статистички податоци;

–        За да се запомнат Вашите јазични поставувања (на кој јазик да се прикажува страната се додека читате на неа односно додека не го затворите прелистувачот). Колачињата од овој вид не можат да се одбијат;

–        За да се запомни/да се потсетиме, дали се согласувате со нашето користење на колачиња на оваа интернет страна.

 

  • Можете ли да ги избришете или контролирате колачињата (cookies)?

Со посетата на интернет страниците корисниците може да направат избор дали се согласувате со користењето на колачиња.

Во поставките на својот интернет прелистувач корисниците може да изберат поставување прелистувачот да ги одбие или избрише колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од интернет страната може да не функционираат како што е предвидено.

Согласност за користење на колачиња

„Со кликање на копчето “Се согласувам” или со продолжување на користење на веб-страната, се согласувате да зачуваме колачиња за да го подобриме Вашето корисничко искуство преку анализа на употребата на интернет страниците, подобрување на навигацијата и прикажување на релевантна содржина.„