Согласно со одредбите на членовите 9 и 16 од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42 од 16.2.2020 година), Друштво за трговија и услуги КАР ЛИНЕ ДОО увоз-извоз Скопје, ја донесе следната:

 

Политика за приватност на личните податоци на интернет страницaта на КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ

www.delmak.mk

Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ ги обработува податоците на корисниците при посета на нејзината интернет страница  www.delmak.mk.

 

Со пристапот или со користењето на оваа апликација, корисникот потврдува дека ги прочитал, разбрал и дека се согласува со сите услови на Политиката за приватност и со начините на користење на апликацијата.

 

Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму:“корисник”) при посета на интернет страницата www.delmak.mk  (понатаму: ”интернет страница”).

Оваа Политика на приватност не се однесува ниту на лични податоци кои ги собираат други интернет страни, до кои пристапувате преку нашaтa интернет страна.

 

 

1.Собирање на лични податоци од корисник

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: Лични податоци се податоци кои го идентификуваат крајниот корисник. Кога ќе се вклучите во некоја активност на интернет страница, како на пример креирање на профил, порачување производ може да побараме да обезбедите некои податоци за Вас.

 

При посета на интернет страницата, КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:

 

 • податоци за контакт и за плаќање и основни кориснички информации вклучително име и презима, адреса (вклучувајќи и поштенски број), e-mail адреса, телефонски број, информации за бројот на кредитната картичка, рокот на истекување, код за авторизација;
 • вашите маркетиншки преференции вклучително и интереси / назначувања на маркетиншки листи, евиденција за дозволи или маркетиншки забелешки, податоци за интернет-страници;

 

Собраните лични податоци при користење на поединечната електронска услуга не се чуваат на интернет страната.

Кога ќе нарачате производ податоците кои ги внесувате за плаќање се податоци кои ние не ги чуваме, а се процесираат преку https безбедносна конекција преку платежниот процесинг систем на Halk Banka AD Skopje. Во зависност од активноста, некои од податоците се задолжителни, а некои се идентификувани како доброволни. Ако не се обезбедат задолжителните податоци за одредена активност која го бара тоа, нема да Ви биде дозволено да се вклучите во таа активност.

 

2.Податоци кои се собираат автоматски

Со секој поединечен пристап на нашата интернет страница, се врши собирање на податоци како што се: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на интернет страницата, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

 

На интернет страната се собираат и податоци со помош колачe (cookie) кои се запишуваат на Вашиот компјутер. Целите и начинот на користењето на колачето е согласно условите во Политиката за Користење на колачиња.

 

 

3.Начин на собирање на личните податоци

Начинот на собирање на личните податоци се одвива со директно доставување на податоците дадени од страна на корисникот на КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ, при посета на продажните места на КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ, односно со електронско внесување на личните податоци во рамки на корисничкиот профил при изготвувањето на online нарачки достапни на интернет страницата www.delmak.mk.

 

При on line продажба, КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ нема пристап до податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка, бидејќи тие се испраќаат директно до сертифициран процесинг центар за трансакции со платежни картички и банката преку сигурносна врска.

 

 1. Регистрација

Преку интернет страницата www.delmak.mk можат да се купат производи кои се прикажани во online продавницата.

За да Ви биде овозможено купување на интернет страницата мора да бидете региструран корисник. Постапката за регистрација е многу едноставна и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци.

Со цел да ја започнете регистрацијата потребно е во горниот десен агол од интернет страницата да кликнете на РЕГИСТРИРАЈ СЕ, каде што ќе се отвараат полиња и треба да ги внесете Вашите податоци. Откако ќе ги внесете сите податоци кликнете на РЕГИСТРИРАЈ СЕ и на Вашата е-пошта ќе пристигне линк кој е потребно да го отворите, со што Вашата регистрација ќе биде завршена и ќе може да продолжите со купувањето.

 

Дополнително, при самата регистрација вие имате можност да одберете дали сакате или не сакате да добивате дневни емаил известувања. Во било кое време можете да одберете да не добивате промотивни е-маил пораки од нас со следење на инструкциите кои се содржани во секој промотивен е-маил испратен од нас. Ако не сакате да добивате Промотивни Пораки, во секое време може да одберете да не примате промотивни пораки со притискање на “Регистација / НЕ” во вашата корисничка сметка.

 

5.За кои цели се користат собраните податоци и информации?

КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ  ги обработува Вашите лични податоци за:

 • овозможување на online користење на нашите услуги и производи, со намера за подобрување на корисничкото искуство преку унапредување на квалитетот на услугата кон корисниците, односно поефикасно одговарање на Вашите барања и давање на потребната поддршка.
 • администрирање на содржината, промоциите, анкетите и други функционалности на страната, а се со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нудиме преку неа.
 • навремено информирање на корисниците за своите производи, како и за сите акции и промоции на своите производи (директен маркетинг);
 • за реализација на online нарачките достапни на интернет страницата delmak.mk (навремена и точна испорака, наплата на цената за продадените артикли и цената на услугата);

 

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани.  Обработката на Вашите лични податоци КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.

Вработените во КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци), до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи.
КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на Вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.

 1. 6. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат преку електронска порака

Лични податоци кои ги прибираме се и оние кои Вие доброволно ги доставувате во случај на испраќање на електронска порака директно на нашата е-маил адреса оставена како контакт на интернет страницата.

Со испраќање на ваква електронска порака до нашите електронски адреси прибираме податок за Вашата:

 • е-маил адреса;
 • дополнително и други информации кои Вие доброволно сте ги споделиле со нас како содржина на електронската порака.

Ве замолуваме да не споделувате посебни категории на лични податоци, како лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација.

7.Директен маркетинг

Вашите лични податоци може да ги користиме за да ви праќаме директни маркетиншки соопштенија за нашите производи и услуги или за нашите поврзани услуги, вклучително и нашите објавувања на најновите производи и на претстојните настани. Тоа може да биде во форма на е-пошта, постирање,Viber, SMS, телефонски или целни интернет-реклами. Ние го ограничуваме директниот маркетинг на разумно и на пропорционално ниво и ви праќаме соопштенија за кои сметаме дека ќе бидат интересни и релевантни за вас, врз основа на податоците што ги имаме за вас.

Вие имате право во секое време да прекинете да примате директен маркетинг. Тоа може да го направите следејќи ги линковите за исклучување на определена опција во електронските комуникации (како што се пораки преку е-пошта) или така што ќе контактирате со нас како наведено во дел 6. Исто така, Вашите лични податоци ги користиме за усогласување или за персонализирање на реклами, за понуди и содржини што ви се ставаат на располагање врз основа на вашето користење на нашите мобилни апликации, интернет-страници, платформи или услуги и за анализа на перформансите на тие реклами, понуди и содржини, како и на вашата интеракција со нив.

 

8.Правата на корисниците во однос на обработката на нивните лични податоци

Личните податоци коишто ги собира и обработува КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ се дадени единствено за цели на директен маркетинг, за реализација на online нарачките, како и за останатите потреби, како што е наведено погоре. Во таа насока, секој корисник како субјект на лични податоци, согласно Законот за заштита на личните податоци, ги има следниве права:

 

 • да се информира од КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат според нивната цел;
 • да побара од КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ да ги дополни, измени и/или ажурира ако неговите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, пришто КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ треба да постапи по истото во рок од 15 дена и да изврши исправка на личните податоци;
 • да побара од КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ да ја ограничи обработката на личните податоци со соодветно означување на личните податоци коишто ќе се чуваат;
 • да побара од КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ да ги избрише неговите/нејзините лични податоци, при што КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ има обврска да ги избрише личните податоци во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бришење, под услови предвидени во Законот за заштита на личните податоци;
 • да поднесе барање до КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ со кое што ќе ја повлече согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци;
 • да поднесе приговор до КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ за начинот на обработката на неговите лични податоци дадени за цели на директен маркетинг пришто КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ ќе ја запре натамошната обработка на личните податоци за таа цел; и
 • да се одјави/откаже од добивање на известувања/нотификации од КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ на својот кориснички профил или на било која друга социјална мрежа односно да се одјави/откаже од добивање на известувања/нотификации за маркетинг, промоции и/или за акции на својот кориснички профил при изготвувањето на online нарачките, достапни на интернет страницата www.delmak.mk.

 

За остварување на овие права, може да не контактирате на следната мејл адреса: [email protected], како и на контакт телефон: +389 70 264 700 или можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци: Ларис Хаџибулиќ, контакт телефон: +389 70 264 700, или на следната е-маил адреса [email protected].

 

9.Промена на политиката на приватност од Контролорот

Оваа Политика за приватност може да биде изменета во кое било време со објавување на изменетиот текст на Политиката за приватност на нашата интернет страница, како и датумот на ажурирањето. Измените на Политиката за приватност влегуваат во сила веднаш по нивното објавување. На секој корисник паѓа одговорноста периодично да ја прегледа Политиката за приватност и да ги прочита нејзините евентуални измени. Со продолжување на пристапот и користењето на нашата интернет страница, корисникот се согласува со измените и ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност.

 

10.Прифаќање на условите

Со користењето на интернет страницата www.delmak.mk, се согласувате со условите од Политиката за приватност на КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ. Доколку не се согласувате, Ве молиме не ја користете интернет страницата на КАР ЛИНЕ ДОО СКОПЈЕ.